Vethouse

Skúsenosti a profesionalita na jednom mieste

Náš tím má mnohoročné skúsenosti s veterinárnou starostlivosťou vo veľmi širokom spektre zamerania. Popri bežných úkonoch ako sú prehliadky, očkovania či liečenie chorôb nám nerobia problém ani hospitalizácie zvieracích pacientov alebo náročné niekoľkohodinové operácie.

MVDr.Robert Ferenc

Štúdium na Univerzite veterinárneho lekárstva úspešne ukončil v roku 1994,odvtedy pracuje aku súkromný veterinárny lekár. V roku 1998 úspešne zložil atestačnú skúšku 1. stupňa. 1.1.1999 si otvoril ambulanciu pre malé zvieratá, ktorej pokračovateľom je klinika Vethouse.

MVDr. Robert Ferenc

MVDr. Robert Ferenc

veterinárny lekár

MVDr.Marián Hreus

Študium na Univerzite Veterinárskeho lekárstva v Košiciach ukončil v roku 2007. Po úspešnom ukončení štúdia nastúpil do veterinárnej praxe k MVDr. Ferencovi. V roku 2019 spolu otvorili veterinárnu kliniku VETHOUSE. 

MVDr. Marián Hreus

MVDr. Marián Hreus

veterinárny lekár

MVDr. Monika Dendisová

V roku 2019 úspešne ukončila štúdium na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Počas štúdia sa zúčastnila výmenného študijného programu Erasmus na Veterinární farmaceutické univerzite v Brne. V našej veterinárnej klinike pracuje od roku 2019.

 

MVDr. Monika Dendisová

MVDr. Monika Dendisová

veterinárny lekár

Kontakt

Adresa

Adresa

Cesta k Paľovej búde 21B 010 01 Žilina

Telefón

0911 911 071 vethouse@vethouse.sk

Hodiny

Pondelok - Piatok 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00 Sobota - 08:00 - 11:00 Nedeľa - Zatvorené

Napíšte nám